Muzika-u-marketingu
Posledica ekspertskog znanja u više od jedne oblasti, nadahnuta inspiracijom, kroz takozvanu multidisciplinarnu kreativnost uvodi jedan kvalitativno drugačiji koncept stvaranja. U tom smislu, zamolio sam Ljubomira Brankovića, da na jedan duhovit način, i kroz konkretan primer, prezentuje ove po malo ...