Beovulf iz 1999 ili 2007
Beovulf je staroengleski ep iz VIII veka i najstariji veći spomenik zapadnogermanskog junačkog pesništva, jedini sačuvan rukopis iz X veka. Sam ep sadrži opis borbi i događaje iz života Beovulfa, ...